Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Δεν θα μπορούσε να είμαστε όλοι ίδιοι.

Μέσα από τη διαφορετικότητά μας

 δοκιμάζουμε να μοιάσουμε.

Ερχόμαστε κοντά για να επιβιώσουμε.

Υποτασσόμαστε στη δύναμη.

Θαυμάζουμε το κάλλος.

Ζηλεύουμε την εξυπνάδα.

Ακολουθούμε τους πολλούς.

Δημιουργούμε την προσωπική μας ιστορία,

 αφήνοντας ίχνη πάνω στο κορμί της αιωνιότητας.

Αγγίζουμε καρδιές, ακούμε έρωτες,

 δοκιμάζουμε σχέσεις,

βλέπουμε πνοές ανθρώπων.

Μαζί και μόνοι. Με τον εαυτό μας.

 Με τον άλλο ...; Με τους άλλους.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι ...;

Κάθε ξημέρωμα μας βρίσκει καλύτερους;

(Κική Δημουλα)